STT

Họ Và Tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác

Giảng viên tại trường

1

Phạm Văn Nhã

09/3/1970

Tiến sĩ

Khoa Sinh - Hoá

2

Lò Thị Mai Thu

15/4/1977

Tiến sĩ

Khoa Sinh - Hoá

3

Đỗ Đức Sáng

29/10/1977

Tiến sĩ

Khoa Sinh - Hoá

4

Phạm Văn Anh

02/02/1984

Tiến sĩ

Khoa Sinh - Hoá

5

Đoàn Đức Lân

21/4/1967

Tiến sĩ

Ban Giám hiệu

6

Đỗ Hải Lan

30/10/1976

Tiến sĩ

Khoa Sinh - Hoá

7

Vũ Thị Liên

23/9/1960

Tiến sĩ

Khoa Nông - Lâm

8

Nguyễn Thị Thanh Nga

25/3/1982

Tiến sĩ

Khoa Nông - Lâm

 

 

 

 

 

Giảng viên thỉnh giảng

1

Nguyễn T Thu Ngà

 

Tiến sĩ

Trường ĐHSP Thái Nguyên

2

Điêu T Mai Hoa

 

Tiến sĩ

Trường ĐHSP Hà Nội

3

Nguyễn T Bích Thuỷ

 

PGS.TS

Học viện Nông nghiệp VN