STT

Họ Và Tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác

Giảng viên tại trường

1

Nguyễn Triệu Sơn

23/01/1963

PGS.TS

Ban giám hiệu

2

Hoàng Ngọc Anh

18/10/1967

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

3

Vũ Trọng Lưỡng

08/11/1979

PGS.TS

Phòng KHCN&HTQT

4

Vũ Quốc Khánh

02/9/1963

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

5

Vũ Việt Hùng

21/3/1983

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

6

Nguyễn Thanh Tùng

05/01/1970

Tiến sĩ

Trường Chu Văn An

7

Mai Anh Đức

23/11/1975

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

Giảng viên thỉnh giảng

1

Bùi Văn Nghị

19/2/1953

GS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội

2

Đoàn Trung Cường

11/5/1981

Tiến sĩ

Viện Toán học

3

Đỗ Đức Thái

 

GS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội

4

Dương Quốc Việt

 

PGS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội

5

Vũ Thế Khôi

 

PGS.TS

Viện Toán học