STT Họ Và Tên Năm sinh Học vị Đơn vị công tác
Giảng viên tại trường
1 Nguyễn Văn Hồng  19/6/1968 PGS.TS Phòng ĐT Sau đại học
2 Lê Thị Hương 20/02/1976 Tiến sĩ Khoa LL Chính trị
3 Lê Thị Vân Anh 29/5/1981 Tiến sĩ Phòng HC-TH
4 Hoàng Phúc 03/5/1974 Tiến sĩ Khoa LL Chính trị
5 Ngô Hằng Nga 05/01/1980 Tiến sĩ TT Văn Hoá
6 Nguyễn Thị Hương 05/5/1983 Tiến sĩ Khoa Ngoại ngữ
7 Đỗ Thị Thanh Trà   NCS Khoa Ngoại ngữ
8 Bùi Thị Diệu Quyên   Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ
9 Trần Thị Hồng Lê   Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ
10 Phạm Thị Hồng Thanh   Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ