BÁO CÁO

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

 I. Khoá 1 (2012 – 2014)

1.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Số lượng học viên trúng tuyển: 33 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 32 học viên

1.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 32 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/ số nhập học

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

1.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Mời 3 giảng viên thỉnh giảng gồm:

1

PGS.TS Dương Quốc Việt

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

3

GS.TSKH Đỗ Đức Thái

Trường ĐHSP Hà Nội

 

II. Khoá 2 (2013 – 2015)

2.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

- Số lượng học viên trúng tuyển: 77 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 77 học viên

Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 29 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 48 học viên

2.2. Kết quả công tác đào tạo

- Số lượng học viên tốt nghiệp: 75 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 97,4%/ số nhập học

- 02 Học viên không hoàn thiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

2.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

3

PGS.TS Vũ Thế Khôi

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 06 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Bùi Minh Toán

Trường ĐHSP Hà Nội

3

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ

4

GS.TS Diệp Quang Ban

Trường ĐHSP Hà Nội

5

GS.TS Nguyễn Đức Tồn

Viện Ngôn ngữ

6

GS.TS Trần Trí Dõi

Đại học KHXH & Nhân Văn

III. Khoá 3 (2014 – 2016)

3.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

- Số lượng học viên trúng tuyển: 43 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 39 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 15 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 09 học viên

3.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 39 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/số nhập học

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

3.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS.TS Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Đại học KHXH & Nhân Văn

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ

3

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

Viện Ngôn ngữ

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

GS.TS Lê Thị Phương Nga

Trường ĐHSP Hà Nội

2

PGS.TS Nguyễn Thị Thấn

Trường ĐHSP Hà Nội

 IV. Khoá 4 (2015 – 2017)

4.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

- Số lượng học viên trúng tuyển: 66 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 65 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 25 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 23 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 07 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 10 học viên

4.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 64 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 98,5%/ số nhập học

- Trong đó 1 học viên lớp Ngôn ngữ Việt Nam xin bảo lưu kết quả 1 năm

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

4.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

 - Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 04 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

3

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

4

GS.TS Trần Trí Dõi

Đại học KHXH & Nhân Văn

- Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà

Trường ĐHSP Thái Nguyên

2

TS. Điêu Thị Mai Hoa

Trường ĐHSP Hà Nội

3

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 V. Khoá 5 (2016 – 2018)

5.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

 - Số lượng học viên trúng tuyển: 42 học viên

 - Số lượng học viên nhập học: 41 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 20 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên

5.2. Kết quả công tác đào tạo

- Số lượng học viên tốt nghiệp: dự kiến 42 học viên (trong đó có 1 học viên khoá 4)

5.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

3

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

VI. Khoá 6 (2017 - 2018)

6.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

- Số lượng học viên trúng tuyển: 75 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 74 học viên

  Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 32 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 10 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 26 học viên

6.2. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán dự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Namdự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

2

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

 

 

 

Lịch

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Thăm dò ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine

Thời tiết

Go to top
Template by JoomlaShine
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell