Giới thiệu về phòng Đào tạo Sau đại học

1.Thông tin chung của đơn vị
Tên phòng: Phòng Đào tạo Sau Đại học
Địa chỉ: Tầng 3 nhà Điều hành Trường Đại học Tây Bắc
Số điện thoại: 0212.3751.710
Email: p.sdh@utb.edu.vn           
2. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính trị, đào tạo
2.1. Lịch sử hình thành
Phòng Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số: 243/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở tách từ Phòng QLKH&QHQT.
2.2. Cơ cấu tổ chức:
Phòng Đào tạo Sau Đại học có 5 cán bộ, viên chức gồm:

Số
TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Đoàn thể

1

Nguyễn Văn Hồng

GV Cao cấp, PGS.TS

Trưởng phòng

Đảng viên

2

Khổng Cát Cương

GV Chính, TS

P. Trưởng phòng

Đảng viên

3

Lê T Thanh Huyền

ThS

Chuyên viên

Đảng viên

4

Đặng T Minh Huệ

CN

Chuyên viên

Đảng viên

5

Nguyễn Anh Tuấn

ThS

Chuyên viên

Đảng viên

2.3. Nhiệm vụ chính trị, đào tạo
a. Nhiệm vụ chính trị
Phòng Đào tạo Sau đại học có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý các công việc sau:
Quản lý các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo Sau Đại học
Quản lý các hoạt động liên quan đến công tác viết, in ấn, xuất bản giáo trình của nhà trường.
b. Các ngành đào tạo trình độ thạc sỹ
Lý luận và PPDH bộ môn Toán
Ngôn ngữ Việt Nam
Lý luận và PPDH Tiểu học
Sinh học thực nghiệm
Lịch sử Việt Nam
Toán Giải tích
c. Liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ
Liên kết với các cơ sở đào tạo Sau đại học để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ cho Trường và các tỉnh vùng Tây Bắc. 
d. Xuất bản giáo trình
Tổ chức, quản lý việc biên soạn, in ấn, xuất bản giáo trình theo kế hoạch của Nhà trường.
3. Phương hướng phát triển
Tiếp tục xúc tiến mở các mã ngành đào tạo thạc sỹ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Đẩy mạnh công tác viết giáo trình đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên. 

Thăm dò ý kiến

Năm học 2018 - 2019 Bạn có nhu cầu học những ngành gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây