Chương trình ĐT chuyên ngành Sinh học thực nghiệm

 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần kiến thức chung:

14 tín chỉ

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

33 tín chỉ

Luận văn tốt nghiệp:

13 tín chỉ

Tổng cộng:

60 tín chỉ

 Bảng 1: Phân phối thời lượng chương trình đào tạo

 

 Cấu trúc

chương

trình

 

Khối

lượng

KHỐI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1

Kiến thức

chung

Phần 2

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Phần 3

Luận văn

Thạc sĩ

Các học phần

bắt buộc

Các học phần tự

chọn

Số tín chỉ

60

14

15

18

13

Tỷ lệ %

100%

48,3%

30,0%

21,7%

                                                                      

Bảng 2: Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng tín chỉ

Phần

chữ

Phần số

 

Tổng số

LT

TH,

TN,

TL

 

 

KIẾN THỨC CHUNG

 

 

 

 

 

Phần bắt buộc

14

 

 

TBTHTN

501

Triết học

3

30

15

TBTACH

502

Tiếng Anh 1

5

45

30

503

Tiếng Anh 2

4

45

15

TBNCKH

504

Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa

học

2

15

15

 

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ

14

 

 

 

 

Phần bắt buộc

8

 

 

SHCSPP

505

Cơ sở sinh học phân tử và Phương pháp

NC sinh học thực nghiệm

4

48

12

SHPTCT

506

Sinh học phát triển ĐV và Sinh sản người

4

51

9

 

 

Phần tự chọn 1

(Người học tự chọn 6 tín chỉ trong các

môn học không tách rời sau)

6

 

 

SHMHCS

507

Mô học

2

27

3

SHSHTB

508

Sinh học tế bào

2

25

5

SHCSLH

509

Cơ sở lý - Hóa trong sinh học

2

24

6

SHTDHT

510

Tư duy hệ thống trong Sinh học

2

24

6

SHTSUD

511

Tin sinh học và ứng dụng

2

24

6

SHCNTB

512

Công nghệ tế bào gốc

2

24

6

 

 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

19

 

 

 

 

Phần bắt buộc

7

 

 

SHTHĐV

513

Tiến hóa của các hệ cơ quan động vật

3

30

15

SHVSUD

514

Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt và

chăn nuôi

2

30

0

SHCNTB

515

Công nghệ tế bào

2

20

10

 

 

Phần tự chọn 2

(Người học tự chọn 12 tín chỉ trong các

môn học không tách rời sau)

12

 

 

SHPHTSH

516

Polysaccharide - Hoạt tính sinh học và ứng

dụng

3

30

15

SHCSPL

517

Cơ sở và phương pháp phân loại động vật

3

35

10

SHVSMT

518

Vi sinh vật môi trường

2

30

0

SHNNHC

519

Nông nghiệp hữu cơ

2

22

8

SHHĐSH

520

Một số vấn đề hiện đại của sinh học

3

45

0

SHCNTV

521

Công nghệ gen và ứng dụng

3

45

0

SHDTTH

522

Di truyền tiến hoá phân tử và ứng dụng

3

45

0

SHTVUD

523

Sinh lý thực vật ứng dụng

3

30

15

SHCTSH

524

Chỉ thị sinh học môi trường

3

35

10

SHQHDD

525

Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ở thực

vật

3

30

15

SHLVTN

526

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

13

 

 

Đọc 97 lượt xem

Sửa lần cuối vào Thứ tư, 04/07/2018

Tải về tệp đính kèm:
Đăng nhập để viết bình luận

Lịch

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Thăm dò ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine

Thời tiết

Go to top
Template by JoomlaShine
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell