Kế hoạch đào tạo Sinh học thực nghiệm K5

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian giảng dạy

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1

Tiếng Anh 1

5

11/2016 – 01/2017

Tiếng Anh 2

4

11/2016 – 01/2017

2

Triết học

3

11/2016 – 01/2017

3

Phương pháp và một số kỹ năng NCKH

2

11/2016 – 01/2017

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

4

Cơ sở sinh học phân tử và Phương pháp NC sinh học thực nghiệm

4

01/2017 – 05/2017

5

Sinh học phát triển ĐV và Sinh sản người

4

01/2017 – 05/2017

PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 6 tín chỉ)

6

Mô học

2

01/2017 – 05/2017

7

Sinh học tế bào

2

01/2017 – 05/2017

8

Cơ sở lý - Hóa trong sinh học

2

01/2017 – 05/2017

9

Tư duy hệ thống trong Sinh học

2

01/2017 – 05/2017

10

Tin sinh học và ứng dụng

2

01/2017 – 05/2017

11

Công nghệ tế bào gốc

2

01/2017 – 05/2017

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

12

Tiến hóa của các hệ cơ quan động vật

3

05/2017 – 09/2017

13

Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi

2

05/2017 – 09/2017

14

Công nghệ tế bào

2

05/2017 – 09/2017

PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 12 tín chỉ)

15

Polysaccharide - Hoạt tính sinh học và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

16

Cơ sở và phương pháp phân loại động vật

3

05/2017 – 09/2017

17

Vi sinh vật môi trường

3

05/2017 – 09/2017

18

Nông nghiệp hữu cơ

3

05/2017 – 09/2017

19

Một số vấn đề hiện đại của sinh học

3

05/2017 – 09/2017

20

Công nghệ gen và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

21

Di truyền tiến hoá phân tử và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

22

Sinh lý thực vật ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

23

Chỉ thị sinh học môi trường

3

05/2017 – 09/2017

24

Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ở thực vật

3

05/2017 – 09/2017

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

19

Chốt danh sách làm luận văn

13

Tháng 10/2017

20

Thông qua đề cương luận văn

Tháng 11/2017

21

Bảo vệ luận văn

Tháng 11,12/2018

Đọc 159 lượt xem

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 09/04/2018

Đăng nhập để viết bình luận

Lịch

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Thăm dò ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine

Thời tiết

Go to top
Template by JoomlaShine
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell