Kế hoạch đào tạo Sinh học thực nghiệm K5

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian giảng dạy

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

1

Tiếng Anh 1

5

11/2016 – 01/2017

Tiếng Anh 2

4

11/2016 – 01/2017

2

Triết học

3

11/2016 – 01/2017

3

Phương pháp và một số kỹ năng NCKH

2

11/2016 – 01/2017

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

4

Cơ sở sinh học phân tử và Phương pháp NC sinh học thực nghiệm

4

01/2017 – 05/2017

5

Sinh học phát triển ĐV và Sinh sản người

4

01/2017 – 05/2017

PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 6 tín chỉ)

6

Mô học

2

01/2017 – 05/2017

7

Sinh học tế bào

2

01/2017 – 05/2017

8

Cơ sở lý - Hóa trong sinh học

2

01/2017 – 05/2017

9

Tư duy hệ thống trong Sinh học

2

01/2017 – 05/2017

10

Tin sinh học và ứng dụng

2

01/2017 – 05/2017

11

Công nghệ tế bào gốc

2

01/2017 – 05/2017

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

12

Tiến hóa của các hệ cơ quan động vật

3

05/2017 – 09/2017

13

Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi

2

05/2017 – 09/2017

14

Công nghệ tế bào

2

05/2017 – 09/2017

PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 12 tín chỉ)

15

Polysaccharide - Hoạt tính sinh học và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

16

Cơ sở và phương pháp phân loại động vật

3

05/2017 – 09/2017

17

Vi sinh vật môi trường

3

05/2017 – 09/2017

18

Nông nghiệp hữu cơ

3

05/2017 – 09/2017

19

Một số vấn đề hiện đại của sinh học

3

05/2017 – 09/2017

20

Công nghệ gen và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

21

Di truyền tiến hoá phân tử và ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

22

Sinh lý thực vật ứng dụng

3

05/2017 – 09/2017

23

Chỉ thị sinh học môi trường

3

05/2017 – 09/2017

24

Quang hợp và dinh dưỡng khoáng ở thực vật

3

05/2017 – 09/2017

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

19

Chốt danh sách làm luận văn

13

Tháng 10/2017

20

Thông qua đề cương luận văn

Tháng 11/2017

21

Bảo vệ luận văn

Tháng 11,12/2018

Đọc 67 lượt xem

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 09/04/2018

Đăng nhập để viết bình luận

Thời tiết

Lịch

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Thăm dò ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top
Template by JoomlaShine