Báo cáo đào tạo Sau đại học giai đoạn 2012 - 2017

Báo cáo đào tạo Sau đại học giai đoạn 2012 - 2017

BÁO CÁO

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

 I. Khoá 1 (2012 – 2014)

1.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

- Số lượng học viên trúng tuyển: 33 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 32 học viên

1.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 32 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/ số nhập học

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

1.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Mời 3 giảng viên thỉnh giảng gồm:

1

PGS.TS Dương Quốc Việt

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

3

GS.TSKH Đỗ Đức Thái

Trường ĐHSP Hà Nội

 

II. Khoá 2 (2013 – 2015)

2.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

- Số lượng học viên trúng tuyển: 77 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 77 học viên

Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 29 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 48 học viên

2.2. Kết quả công tác đào tạo

- Số lượng học viên tốt nghiệp: 75 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 97,4%/ số nhập học

- 02 Học viên không hoàn thiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

2.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

3

PGS.TS Vũ Thế Khôi

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 06 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Bùi Minh Toán

Trường ĐHSP Hà Nội

3

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ

4

GS.TS Diệp Quang Ban

Trường ĐHSP Hà Nội

5

GS.TS Nguyễn Đức Tồn

Viện Ngôn ngữ

6

GS.TS Trần Trí Dõi

Đại học KHXH & Nhân Văn

III. Khoá 3 (2014 – 2016)

3.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

- Số lượng học viên trúng tuyển: 43 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 39 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 15 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 09 học viên

3.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 39 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%/số nhập học

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

3.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS.TS Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Đại học KHXH & Nhân Văn

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ

3

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

Viện Ngôn ngữ

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

GS.TS Lê Thị Phương Nga

Trường ĐHSP Hà Nội

2

PGS.TS Nguyễn Thị Thấn

Trường ĐHSP Hà Nội

 IV. Khoá 4 (2015 – 2017)

4.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

- Số lượng học viên trúng tuyển: 66 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 65 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 25 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 23 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 07 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 10 học viên

4.2. Kết quả công tác đào tạo

 - Số lượng học viên tốt nghiệp: 64 học viên, đạt tỉ lệ tốt nghiệp 98,5%/ số nhập học

- Trong đó 1 học viên lớp Ngôn ngữ Việt Nam xin bảo lưu kết quả 1 năm

- Tỉ lệ  việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp đạt 100%

4.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

 - Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 04 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

3

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

4

GS.TS Trần Trí Dõi

Đại học KHXH & Nhân Văn

- Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà

Trường ĐHSP Thái Nguyên

2

TS. Điêu Thị Mai Hoa

Trường ĐHSP Hà Nội

3

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 V. Khoá 5 (2016 – 2018)

5.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

 - Số lượng học viên trúng tuyển: 42 học viên

 - Số lượng học viên nhập học: 41 học viên

 Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 20 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 15 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên

5.2. Kết quả công tác đào tạo

- Số lượng học viên tốt nghiệp: dự kiến 42 học viên (trong đó có 1 học viên khoá 4)

5.3. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam mời thỉnh giảng 03 giảng viên gồm:

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

2

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

3

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

VI. Khoá 6 (2017 - 2018)

6.1. Quá trình đào tạo

- Ngành đào tạo:

+ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

+ Ngôn ngữ Việt Nam

+ Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học

+ Sinh học thực nghiệm

- Số lượng học viên trúng tuyển: 75 học viên

- Số lượng học viên nhập học: 74 học viên

  Trong đó:

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 32 học viên

+ Lớp Ngôn ngữ Việt Nam: 10 học viên

+ Lớp Sinh học thực nghiệm: 06 học viên

+ Lớp Lý luận và phương pháp dạy học Tiểu học: 26 học viên

6.2. Hợp tác đào tạo sau đại học

- Chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn toán dự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

GS. Bùi Văn Nghị

Trường ĐHSP Hà Nội

- Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Namdự kiến mời thỉnh giảng 02 giảng viên gồm:

1

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn Ngữ

2

GS.TS Phạm Hùng Việt

Viện Từ điển học & Bách khoa thư

 

Đọc 20 lượt xem

Sửa lần cuối vào Thứ tư, 04/07/2018

Đăng nhập để viết bình luận

Lịch

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Thăm dò ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine

Thời tiết

Go to top
Template by JoomlaShine